Pregoterm a vrut un contract pe zona Hateg

Pregoterm, societatea de gospodãrire din Vulcan a vrut un contract în zona Hateg. Societatea din Vulcan a contestat procedura organizatã de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara”.
“Prin contestatia (…), înregistratã la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (…), formulatã de SC PREGOTERM SA, (…), în calitate de Administrator, în cadrul procedurii de licitatie deschisã, online, organizatã în vederea încheierii contractului de servicii având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 2 Hateg” de cãtre A.D.I. ”SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR JUDETUL HUNEDOARA”, cu sediul în Deva, Piata Unirii nr. 9, clãdirea MINVEST, judetul Hunedoara, în calitate de autoritate contractantã, s-a solicitat remedierea documentatiei de atribuire, în sensul modificãrii/completãrii acesteia pentru înlãturarea motivelor de nelegalitate indicate în cuprinsul contestatiei”, aratã documentele CNSC.
Numai cã între timp, Pregoterm si-a retras contestatia.
“În temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (8) din Legea nr. 101/2016, Consiliul ia act de renuntarea la contestatia formulatã de SC Pregoterm SA în contradictoriu cu ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARÃ ”SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR JUDETUL HUNEDOARA””, aratã documentele CNSC. Contractul pe zona Hateg are o valoare de 16,366,767.6 RON.
Monika BACIU