Pregãtiri pentru Ziua veteranilor de rãzboi

Ziua veteranului de rãzboi, marcatã la nivel judetean, dar si local. Aproape douã luni mai sunt pânã când se sãrbãtoreste Ziua Veteranului de rãzboi, însã consilierii judeteni au aprobat alocarea sumei pentru marcarea acestei zile. Institutia judeteanã s-a asociat cu o organizatie de profil pentru a marca aceastã zi.
“Prin aceastã asociere, Consiliul Judetean Hunedoara doreste sã contribuie la recunoasterea veteranilor de rãzboi din judetul Hunedoara si a contributiei acestora la luptele duse pentru apãrarea independentei si suveranitãtii patriei. Titlul de „veteran de rãzboi” a fost recunoscut pentru prima datã în ziua de 29 aprilie a anului 1902. Pentru desfãsurarea în bune conditii a actiunii, sunt necesare resurse financiare, pe care Asociatia Veteranilor de Rãzboi filiala judetului Hunedoara nu le poate sustine în totalitate, solicitând suma de 80.000 lei, urmând ca decontarea actiunii sã se facã în conditiile legii, pe baza documentelor justificative. Suma mentionatã anterior va fi utilizatã pentru realizarea actiunii „Ziua veteranului de rãzboi” în 29 aprilie 2016, restul cheltuielilor urmând a fi suportate de cãtre asociatie”, se aratã în nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre.
Prin Decretul Regal din anul 1902, participantii la Rãzboiul de Independentã (1877-1878) au fost declarati veterani, asigurându-li-se, pe lângã acest binemeritat si onorant statut, mijloace pentru un trai decent si înlesniri pe mãsura curajului si a sacrificiilor probate pe câmpul de luptã. Dupã Primul Rãzboi Mondial, prin diferite legi s-a instituit titlul de veteran de rãzboi, participantilor la campanii si urmasilor lor fiindu-le acordate diferite drepturi si avantaje reparatorii.
Monika BACIU