Pregãtiri intense pentru cazarea studentilor în campusul UPET

 

Câteva zile au mai rãmas pânã când studentii Universitãtii din Petrosani îsi vor lua în primire si camerele care le vor deveni casã. La sfârsitul acestei luni începe cazarea studentilor în cãmine, însã în aceastã perioadã au loc lucrãri intense pentru modernizarea si igienizarea spatiilor de cazare. Existã însã posibilitatea ca taxele de cazare sã fie majorate.
“În aceastã perioadã ne-am ocupat de  curãtenia cãminelor si  igienizarea lor. Am fãcut aceste operatii pe care le facem în fiecare varã în asa fel încât din 25-27 septembrie sã putem începe cazãrile. Acestea se fac ca întotdeauna cu studentii, asociatiile de  studenti si cu administratorii de cãmin. Suntem în perioada în care calculãm taxele de cazare si pe care le vom supune spre aprobare Senatului. Modificãri mari sperãm sã nu fie, sperãm totusi cã datoritã faptului cã au crescut preturile la gaz, energie, vom avea o crestere dar nu mare a acestor tarife. Suntem deschisi sã vedem si opiniile studentilor si într-un acord reciproc vom gândi tarifele finale. Acest lucru depinde si de numãrul de studenti care vor sta într-o camerã,  pentru cã una este sã stea doi si alta este sã stea trei iar tarifele le vom face pentru ambele variante. Pentru studentii basarabeni existã alte  tarife pentru cã ei primesc o subventie mai mare iar din eforturile proprii acoperim subventiile  pentru studentii basarabeni de anul I care stau gratis în cãmin”,  a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani.  În prezent, taxele  de cazare sunt modice, acestea fiind cuprinse  între 260 si 280 de lei/persoanã.   “Taxele variazã între 260-280 de lei de  persoanã în cele mai bune cãmine. Avem si un cãmin de garsoniere în care tariful poate sã creascã dar acolo avem putini cazati. Ne mai gândim cã studentii în aceste tarife de cazare au pe lângã încãlzire, apã caldã, internet inclus, au un anumit numãr de kw si de metri cubi de apã inclusi în acest tarif. Ce depãsesc datoritã unor excese îl plãtesc separat”,  a mai spus sursa citatã.  Toate cãminele Universitãtii din Petrosani au fost modernizate din punct de vedere al eficientei energetice, astfel cã risipa de energie este la cote minime.
Monika BACIU