Pregătiri de iarnă pe drumurile județene

P lanul operativ de actiune pe
timpul iernii 2022-2023 a fost aprobat. Începând din data de 15.11.2022 până la data de 31.03.2023, pentru drumurile aflate in administrarea Consiliului Județean Hunedoara.
Planul prezintă toate datele referitoare la bazele de deszăpezire, punctele de sprijin și de informare cu sectoarele de drumuri pe care se acționează, utilajele cu care se acționează, depozitele de materiale antiderapante, responsabilii bazelor de deszăpezire precum și personalul operativ și de informare.
„Administrarea drumurilor de interes județean se asigură de către
consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ- teritorială a acestora. Fac exceptie sectoarele de drumuri judetene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective”, arată documentul de ședință aprobat de consilierii județeni.
Drumurile trebuie să fie semnalizate și menținute în stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în conditii de siguranță de către
administratorul drumului. În perioadele în care pe sectoarele de drum se desfășoară lucrări de întreținere, reparații, modernizare, reabilitare sau consolidare, această responsabilitate revine executantului lucrării.
Monika BACIU