”Pot sã mor si pe drum, nu trebuie sã mor în minã”

8Sute de persoane vor sã se angajeze la Mina Lupeni. În decursul celor trei zile de depunere a dosarelor de angajare, la Mina Lupeni s-au primit aproape 500 de astfel de cereri. Oamenii spun cã lipsa locurilor de muncã din Valea Jiului îi determinã sã se angajeze în subteran.

”În Valea Jiului nu gãsim locuri de muncã. E foarte greu. Am impozit de plãtit, am copii de înretinut. Avem nevoie de locuri de muncã. Am mai lucrat la minã si stiu cum e. Pânã la urmã dacã e sã mor pot sã mor si pe drum, nu trebuie sã mor în minã”, spune unul dintre cei care si-au depus dosarul de angajare. Aproape 500 de dosare au fost depuse pentru cele 60 de posturi disponibile la Mina Lupeni.

”Pânã astãzi au fost depuse 485,  în cele trei zile 24, 27, 28. Existã criterii stabilite în regulament, existã niste conditii în primul rând, de vârsta minim 18 ani, apti de muncã din punct de vedere al sãnãtãtii, studii minime de opt clase si fãrã antecedente penale si apoi cu selectia celor admisi si care îndeplinesc aceste conditii existã niste criterii legate de localitate, legate de vârstã si proba practicã. Proba practicã va fi în zilele de 4,5 si 6 iunie”, a declarat Raveca Bot, seful serviciului de Resurse Umane de la Mina Lupeni.

Candidatii vor trece si printr-o probã practicã. Acestia vor trebui sã demonstreze cã au abilitãti de ”lopãtar”.   Printre criteriile de departajare se numãrã  domiciliul solicitantului care trebuie sã fie cât mai aproape de unitate minierã si cazierul judiciar care trebuie sã fie ”imaculat”.

Monika BACIU