POT CE POTI SI TU, ANGAJEAZÃ-MÃ! / Campanie ANOFM pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilitãti

Sub egida POT CE POTI SI TU, ANGAJEAZÃ-MÃ!, Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã marcheazã “Ziua internationalã a persoanelor cu dizabilitãti” prin organizarea la nivel national a unor evenimente care sã asigure atât dialogul dintre factorii care pot contribui la ocuparea fortei de muncã din rândul persoanelor cu dizabilitãti, cât si activitãti specifice bursei locurilor de muncã.
Actiunile care se vor desfãsura în parteneriat cu Autoritatea Nationalã pentru Persoanele cu Dizabilitãti, directiile  generale de asistentã social si protectia copilului si organizatii neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilitãti îsi propun sã asigure un dialog constructiv pentru integrarea socio – profesionalã a persoanelor cu dizabilitãti.

Potrivit art. 78 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncã conform pregãtirii lor profesionale. Autoritãtile si institutiile publice,persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel putin 4% din numãrul total de angajati. În caz contrar, acestea plãtesc lunar cãtre bugetul de stat o sumã reprezentând salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã înmultit cu numãrul de locuri de muncã în care nu au angajat  persoane cu handicap.

Cu eforturi minime, angajatorii pot deveni partenerii nostri prin încadrarea persoanelor cu dizabilitãti. Reamintim faptul cã, potrivit Legii nr. 76/2002 privind asigurãrile pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, ANOFM acordã subventii, pe o perioadã de 12 luni,  angajatorilor care încadreazã persoane cu handicap pe perioadã nedeterminatã, cu conditia mentinerii în activitate cel putin 18 luni de la data angajãrii. Subventia lunarã este de 2.250 de lei si se acordã proportional cu timpul lucrat. Agentii economici care doresc sã participe la aceastã actiune organizatã la nivel national se pot adresa agentiilor  teritoriale pentru ocuparea fortei de muncã  în raza cãrora au sediul. Datele de contact  pot fi vizualizate la http://www.anofm.ro/ contacteaza-ne.