La Lupeni, se doreste desfiintarea postului de administrator public. Primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeritã vrea sã desfiinteze postul de administrator public al municipiului Lupeni. Acest post este ocupat în prezent de Gabriel Lungu.

Consilierii locali vor trebui în cadrul sedintei lunare sã aprobe sau nu desfiintarea acestui post. ”Analizând organigrama si statutul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Lupeni  aprobate potrivit prevederilor Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr.64/2013 mi-am reconsiderat pozitia fatã de propunerea prezentatã la finele lunii iulie 2013. În prezent consider cã nu se mai impune pãstrarea functiei de administrator public întrucât sarcinile acestuia pot fi îndeplinite de personalul din cadrul primãriei municipiului Lupeni, motiv pentru care solicit Consiliului Local al municipiului Lupeni aprobarea modificãrii în sensul reducerii postului de administrator public din aparatul de specialitate al primarului municipiului Lupeni”, se aratã în nota de fundamentare întocmitã de primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeritã.

Potrivit aceleiasi note de fundamentare, pentru desfiintarea postului de administrator public nu sunt necesare alte avize.

”Modificarea pe care o propun nu vizeazã obtinerea unui aviz prealabil din partea niciunei alte institutii întrucât respectiva functie, desi de conducere, este una contractualã”, se mai aratã în nota de fundamentare.

3-1Postul de administrator public a fost înfiintat la Lupeni în anul 2007 prin Hotãrârea de Consiliu cu numãrul 18. De atunci Gabriel Lungu ocupã functia de city-manager a localitãtii. Conceptul de administrator public a fost introdus prin Legea nr. 286/2006 care modificã si completeazã Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Cadrul legal

este orientativ, permitând autoritãtilor administratiei publice locale sã înfiinteze postul de administrator public si lãsând la latitudinea acestora numãrul si importanta atributiilor conferite persoanei din functia respectivã.

Monika BACIU