Poprire pe conturile CEH

Dupã deseurile de la CEH a venit si rândul banilor sã fie pusi sub sechestru. O firmã de pazã a reusit, prin instantã judecãtoreascã, sã punã sechestru asigurator pe conturile Complexului Energetic Hunedoara.

Toate sumele pe care le încaseazã CEH vor fi indisponibilizate pânã la stingerea creantei de peste un milion de lei.  “Înfiintarea popririi asiguratorii asupra sumelor pe care Complexul Energetic Hunedoara S.A le datoreazã DEBITOAREI Complexul Energetic Hunedoara S.A., pânã la concurenta valorii de 1.053.026,05 Lei. Începând cu data si ora primirii prezentei ADRESA DE POPRIRE ASIGURATORIE, sumele existente, precum si cele pe care le va datora în viitor debitorului tertul poprit Operatorul Pietei de Energie Electricã si de gaze naturale “OPCOM” S.A., sunt indisponibilizate în mãsurã necesarã realizãrii creantei. Din momentul indisponibilizãrii si pânã la achitarea integralã a obligatiilor mentionate anterior potrivit disp. art 782 Ncpc tertul poprit nu va nu face nici o altã platã sau operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizatã, dacã legea nu prevede altfel”, aratã Arhiva Electronicã de Garantii Imobiliare.

Tribunalul Hunedoara a admis solicitarea SC Compact Securtity în urmã cu douã sãptãmâni. “Admite cererea formulatã de reclamanta Compact Security SRL în insolventã prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL în contradictoriu cu pârâta Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA si în consecintã: Dispune înfiintarea popririi  asiguratorii în favoarea reclamantei prin indisponibilizarea bunurilor mobile si  imobile ale pârâtei pânã la concurenta sumei de 1.309.998,33 lei, reprezentând debit restant si penalitãti de întârziere. Executorie. Fãrã cheltuieli de judecatã”, aratã sentinta Tribunalului Hunedoara. Toate sumele retinute vor fi virate în contul executorului judecãtoresc. Aceeasi societate a pus sechestru si pe mai multe active ale Complexului Energetic Hunedoara, majoritatea fiind deseuri.

Monika BACIU