[ Poluatorii și poluanții, monitorizați printr-un proiect european ]

Calitatea aerului va fi atent monitorizată în cadrul unui proiect european ce va stabili, în final, care sunt angajamentele ce le respectăm. Este vorba despre poluatorii mari care trebuie monitorizați, iar emisiile lor trebuie diminuate până în 2030. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de lider de proiect, și Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în calitate de partener, derulează proiectul “Dezvoltarea capacităţii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind elaborarea politicilor şi măsurilor naţionale necesare în vederea respectării angajamentelor naţionale de reducere a emisiilor de anumiţi poluanţi atmosferici până în anul 2030”. Programul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Și în acest moment, în județul nostru se fac zilnic măsurători ale calității aerului, iar ultimii parametri indică faptul că: „indicii de calitate a aerului în zona Deva este MODERAT, iar in vestul municipiului Deva, în zona orașului Călan, în zona municipiului Hunedoara și în zona municipiului Vulcan, indicele de calitate a aerului este ACCEPTABIL”. Rezultatele proiectului vor contribui la îndeplinirea obligaţiilor de raportare ale României, în calitate de stat membru, prin stabilirea priorităților de politică privind calitatea aerului şi a măsurilor naţionale care vor fi incluse în Programul Naţional de Control al Poluării Atmosferice. Toate aceste date sunt necesare în vederea respectării angajamentelor naţionale de reducere a emisiilor până în anul 2030, în conformitate cu cerinţele Directivei Uniunii Europene privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici.

Diana Mitrache