Politici europene pentru tinerii studenti, antreprenori si cercetãtori

 

”Politici europene pentru tinerii studenti, antreprenori si cercetãtori”, asa se numeste tema simpozionului care a avut loc, astãzi, la sediul Universitãtii din Petrosani.  “Este un eveniment pe care îl organizãm în cadrul Societãtii Antreprenoriale Studentesti. Am vorbit despre importanta  educatiei antreprenoriale, a stimulãrii cercetãrii si inovãrii în universitãti si a relatiilor de cooperare dintre universitãti –  mediul de afaceri – administratia publicã, în scopul formãrii unor tineri competenti si  inovativi”,  a spus conf. Univ. dr. ec. Codruta Dura, prorector UPET.
Universitatea din Petrosani îi încurajeazã pe absolventi sã îsi  dezvolte propriile afaceri. Pentru Valea Jiului se pot identifica aafceri de nisã.
“Este un domeniu care a apãrut ca o necesitate în mediul românesc, în mediul de afaceri si mediul universitar. Dupã 1990 au apãrut diverse universitãti care au în programele de studii administrarea afacerilor, ca specializare. La noi în universitate, anul trecut s-a  implementat un proiect finantat de Ministerul Învãtãmântului legat de societãtile antreprenoriale studentesti, prin intermediul cãruia am demarat o multime de activitãti prin care putem sã dezvoltãm competentele antreprenoriale ale studentilor si masteranzilor. Au fost introduce discipline de antreprenoriat sau derivate din antreprenoriat atât pentru ingineri si economisti, activitãti extracurriculare, care se bazeazã pe colaborarea cu mediul de afaceri”,  a declarat conf. Univ. dr. ec. Claudia Isac, director Departamentul de Stiinte Economice din cadrul Universitãtii Petrosani.
În Valea Jiului dezvoltarea afacerilor este un subiect delicat. Posibilitãtile zonei sunt reduse, însã potrivit specialistilor se pot identifica afaceri de nisã, iar Valea Jiului ar putea deveni un Sillicon Valley.
“Poate cã misiunea este mai dificilã decât în centrele universitare mari, pentru cã acolo exemplele mai frecvente, darn e implicãm si încercãm sã aducem oameni de afaceri în rândul studentilor. În ultima perioadã ne-am îndreptat cãtre tineri care au o afacere, pentru cã sperãm ca Valea Jiului prin antreprenoriat sã reînvie. Se poate gãsi si o nisã, de ce sã nu devenim un Sillicon Valley, în conditiile în care avem specializãri de calculatoare si informaticã si idei care pot deveni start-up-uri”,  a mai spus sursa citatã.
Învãtãmântul superior pune accent nu doar pe specializarea studentilor în diferite domenii, ci si pe dezvoltarea unor afaceri de cãtre absolventi.

“În abordarea învãtãmântului superior din ultimii ani se pune accentul nu numai pe acumularea unor cunostinte de specialitate, ci se pune accentual si pe implementarea cunostintelor în activitatea viitoare. Pe lângã faptul cã absolventii de învãtãmânt superior trebuie sã devinã  profesionisti, societatea româneascã si mondialã impune creativitate, inovare, cercetare. Creativitatea înseamnã si posibilitatea de a dezvolta propria întreprindere. Motorul progresului  economic este crearea de societãti de cãtre tinerii absolventi, de cãtre cei care gândesc sã nu mai depindã de angajatori”,  spus prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai,  rectorul Universitãtii din Petrosani.
Si europarlamentarul Iuliu Winkler a discutat cu studentii, si nu numai, despre importanta  educatiei si dezvolatarea antreprenoriatului.
“Am dorit sã vã prezint trei subiecte. Primul este notiunea spatiului European al educatiei, care este o propunere a Comisiei Europene care vine în contextul dezbaterii viitorului Uniunii Europene, care este tensionat, incert. Al doilea subiect este legat de competitivitate la nivelul comunitãtii si aceastã notiune tine de triungiul educatie-administratie localã-mediul antreprenorial. Se prevede o dublare a bugetului ERASMUS, de la 14 miliarde de euro, la 30 de miliarde de euro pentru urmãtorii 7 ani. Educatia este esentialã. Lipsa  educatiei condamnã la sãrãcie. Educatia bine aleasã deschide sanse”,  a spus europarlamentarul Iuliu Winkler.
Erasmus pentru tinerii antreprenori este un  program de schimb transfrontalier care oferã antreprenorilor noi sau aspiranti sansa de a învãta de la antreprenorii cu experientã care  conduc mici companii în alte tãri participante. Schimbul de experientã are loc în cadrul unui stagiu cu antreprenorul cu experientã, ceea ce permite antreprenorului nou sã dobândeascã  abilitãtile necesare conducerii unei mici firme. Gazda beneficiazã de perspective noi privind compania pe care o  conduce si are ocazia sã coopereze cu parteneri strãini sau sã afle mai multe informatii despre pietele noi.
Monika BACIU