Planurile Romgaz la Mintia

R omgaz vrea să cumpere un teren de la Complexul Energetic Hunedoara pentru a realiza o centrală electrică cu ciclu combinat în zona Mintia. Terenul supus atenţiei are o suprafaţă de peste 72.000 de metri pătraţi. Ministerul Energiei arată că ”în urma finalizării studiului de fezabilitate pentru investiția ”Centrala Electrică cu ciclu combinat cu turbine pe gaz – Mintia” au fost identificate o serie de terenuri,căi de acces, construcții, echipamente și instalații aferente în patrimoniul CEH, necesare dezvoltării investiției SNGN Romgaz SA”. Ministerul Energiei mai notează că solicitările Romgaz vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor CEH. În anul 2018, Romgaz a comandat în sistemul electronic de achiziţii publice studiul de fezabilitate pentru consttuirea unei centrale electrice pe gaze, în ciclu combinat, cu o putere instalată de 400-500 MW, investiţie estimată la 300 de milioane de euro. Centrala, care ar urma să funcţioneze cu gaze, în ciclu combinat şi să fie legată direct la reţeaua Transgaz, ar urma să aibă o capacitate instalată de 400-500 MW . Randamentul net al noii centrale cu ciclu combinat va fi minimum 55%. Durata de operare minimă a noii centrale va fi de 30 de ani.

Monika BACIU