Planul Urbanistic al municipiului Lupeni va fi actualizat

Autoritãtile locale au scos la licitatie contractul a cãrui valoare este de 400.000 de lei si prevede “Actualizare Plan Urbanistic General cu Regulamentul local de urbanism pentru Municipiul Lupeni”.

Firmele de profil pot depune ofertele pânã  în data de 22 ianuarie.
“Transformãrile petrecute în structura economic, socialã si urbanã a municipiului Lupeni în perioada  parcursã de la elaborarea actualului Plan Urbanistic General au ca efect schimbarea premiselor ce stau la baza planificãrii urbanistice si nu mai sustin  valabilitatea acestui plan. Dezideratul unei dezvoltãri durabile, capabil sã satisfacã nu numai noile exigente de naturã economicã, social sau ecologicã, ci si pe acelea ale unei culturi urbane, conduce la reelaborarea Planului Urbanistic General”, aratã documentul. Potrivit autoritãtilor locale, municipiul Lupeni are “un profil economic neechilibrat, fãrã un profil  definitoriu”.  Noul plan urbanistic general va avea o  valabilitate de 10 ani.
Monika BACIU