Plan Urbanistic General, la Petrila

Universitatea din Petrosani va realiza un studiu de mobilitate urbanã – studiu fundamentare pentru realizarea PUG de la Petrila. 15,589 RON este valoarea contractului.
Planul Urbanistic General este un instrument operational al politicii de dezvoltare urbanã a administratiei locale si constã în stabilirea prioritãtilor de interventie, reglementãrilor si servitutilor de urbanism ce vor fi aplicate în utilizarea terenurilor si constructiilor din localitate. Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitãtilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de bazã. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unitãtii de bazã (suprafete din intravilan, cât si din extravilan).
Monika BACIU