Institutiile publice si agentii economici vor plãti o cantitate fixã de apã de ploaie. Decizia a fost luatã de Adunarea Generalã a Actionarilor  a ApaServ Valea Jiului dupã ce la finalul lunii trecute, reprezentantii administratiilor locale au avut parte de un soc la vederea facturilor emise de ApaServ.
“Aprobã cantitatea maximã de precipitatii zilnice ce se ia în calcul pentru determinarea cantitãtii de apã meteoricã evacuatã pentru agentii economici si institutiile  publice la valoarea de 5 litri/mp/zi, pãstrându-se în continuare formulele de calcul conform legislatiei în vigoare”, aratã documentul aprobat de AGA ApaServ Valea Jiului.
Numai la Primãria Petrosani facturã a fost de 120.000 de lei. Edilii au spus cã nu vor plãti factura, iar aceeasi pozitie au avut-o si ceilalti primari din vestul Vãii Jiului. dupã revolta  primarilor, oficialii  ApaServ Valea Jiului au anuntat cã facturile vor fi recalculate.
“Analizând situatia  creatã, Apa Serv Valea Jiului comunicã abonatilor cã va solicita forurilor  legale recalcularea  cantitãtilor de apã meteoricã facturate pentru agentii economici si institutiile publice. În acest sens, Apa Serv Valea Jiului face demersuri în vederea obtinerii aprobãrilor  necesare pentru stabilirea cantitãtii maxime de  precipitatii care se va lua în calcul la determinarea  cantitãtii de apã meteoricã facturatã pentru zilele cu precipitatii însemnate  cantitativ, precum si în  vederea recalculãrii  cantitãtii de apã meteoricã facturã în luna iulie 2018. Reglarea cantitãtii de apã meteoricã facturatã se va efectua odatã cu emiterea facturilor din luna august 2018. Mentionãm cã abonatii casnici nu au fost afectati în nici un fel de aceastã crestere a  cantitãtilor de apã  meteoricã mãsuratã si comunicatã de ANM, deoarece facturarea apei meteorice pentru populatie se face, potrivit contractului, cu o cantitate fixã de 0,9 mc/lunã”, arãta un comunicat al ApaServ Valea Jiului.  Doar în luna iunie, cantitãtile de apã care au cãzut  au fost uriase, iar calculul facturilor,  pentru societãtile comerciale, s-a fãcut dupã un coeficient urias.  Mai exact, indicele oficial de la ANM  a fost de 269 de litri pe metru pãtrat.
Monika BACIU