Piste pentru bicicliști cu buget generos

M inisterul Mediului a lansat în dezbatere publică Ghidul de finanțare cu condiții de îndeplinit și banii alocați pentru diferite tipuri de piste. Potrivit bugetului de venituri și cheltuieli ale AFM, pentru finanțarea pistelor pentru biciclete au fost alocate 550 milioane de lei, din care de cheltuit în acest an 50 milioane de lei. În acest fel, „grosul” finanțării este destinat investițiilor din anii următori. Rezultatele s-ar putea vedea din plin în 2024, un an electoral de excepție, cu 4 serii de alegeri.

„Scopul Programului îl reprezintă îmbunătațirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării transportului nepoluant, concomitent cu reducerea traficului
motorizat”, se arată în Referatul de aprobare.
Solicitanții finanțării sunt unitățile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de județ, comună, oraș, municipiu, municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia. Un solicitant poate depune în cadrul unei sesiuni o singură cerere de finanțare aferentă unei singure categorii de solicitanți.
Pistele pentru biciclete se pot realiza pe partea carosabilă sau acostament; pe amplasament nou, altul decât drum carosabil, acostament sau trotuar; în cadrul trotuarelor.
Finanțarea poate acoperi 100% din valoarea eligibilă a proiectului. Mai mult, beneficiarul poate primi și avans, de maximum 30% din valoarea
proiectului. În plus, se deduc cheltuielile cu TVA.
De remarcat este faptul că, prin acest program, nu se alocă bani pentru cumpărarea de teren pe care să se construiască astfel de piste, astfel că banii trebuie destinați exclusiv realizării de piste. Tot prin Ghid, se propune ca maximum 6% din finanțare să fie pentru proiectare și 4% pentru consultanță; alți 10% sunt pentru cheltuieli neprevăzute.
Monika BACIU