Pierderile CEH, în scãdere fatã de anul trecut

110.242.226 lei este pierderea la CEH pe primele sase luni ale acestui an. Complexul Energetic Hunedoara a fãcut public bilantul pe primele sase luni ale acestui an. Pierderile sunt cifrate la peste 100 de milioane de lei, însã acestea sunt în scãdere fatã de aceeasi perioadã a anului trecut, când pierderile au fost de 172.033.755.

Mai exact, potrivit raportului, CEH a înregistrat la data de 30.06.2016 pierderi în valoare de 110.242.226. De altfel si activele societãtii energetice sunt puse sub sechestru. Informatiile financiare aratã cã activele CEH sunt în valoare de – 1.203.452.290 lei. Chiar si asa, societatea este la limita falimentului.

Cheltuieli în avans si plãti restante

La data de 30 iunie 2016, CEH avea angajate si cheltuieli în avans. Suma este în valoare de 6.992.003 lei. Datoriile pe care CEH ar trebui sã le plãteascã în termen de un an de zile sunt în valoare de 1.021.95683 lei. În primele sase luni ale acestui an, CEH a vândut energie în valoare de 188.632.010 lei.

Societatea energeticã hunedoreanã figureazã cu plãti restante în valoare de 944..479.669 lei, din care 920.670.974 lei pentru activitatea curentã si 23.808.695 pentru activitatea de investitii. Nici furnizorii nu au fost plãtiti de CEH. Datoriile cãtre furnizori sunt în sumã de 174.688.371 lei, din care 13.018.258 sunt datorii de peste 30 de zile, 111.892.388 sunt datorii de peste 90 de zile si 49.777.725 datorii de peste un an de zile.

CEH nu si-a plãtit niciodatã datoriile cãtre bugetul de stat, astfel, cã obligatiile restante fatã de bugetul asigurãrilor sociale este de 318.152.448 lei. Societatea are obligatii restante si fatã de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri în cuantum de 69.625.672 lei, iar impozitele si taxele neplãtite la bugetul de stat sunt de 226.510.965 lei. Nici administratiile locale nu si-au primit banii de la CEH, astfel cã societatea are taxe neplãtite la bugetele locale în sumã de 3.418.278 lei.

“Dat fiind faptul cã dintotdeauna Complexul Energetic Hunedoara SA nu si-a plãtit impozitele si contributiile aferente salariilor, cu exceptia retinerilor la sursã necesare pentru a se asigura stagii complete de cotizare în vederea asigurãrii în sistemul asigurãrilor sociale si asigurãrilor de sãnãtate ( ex. asigurarea stagiului complet în vederea pensionãrii, etc.) , nechitarea la scadentã a tuturor acestor obligatii a generat majorãri si penalitãti de întârziere calculate de organul fiscal de la data scadentei si pânã la data deschiderii procedurii de insolventã. Suma cu care ANAF s-a înscris la masa credalã nu va putea fi niciodatã achitatã doar din reorganizarea activitãtii unitãtii. Mai mult, asa cum am arãtat în Raportul initial – Cap.9.4.- societatea a preluat odatã cu fuziunea si datoriile fostei Termoelectrica SA pentru termocentralele de la Paroseni si Mintia, a fost obligatã la plata unor datorii mostenite de la fost Societate Nationalã a Huilei SA si a fost obligatã si la plata ajutorului de stat considerat ilegal în conformitate cu Decizia CE nr.C(2015)2648 final în sumã de 34.785.015,45 lei”, subliniazã si administratorul special al CEH.

Numãrul de salariati, diminuat

Într-un an de zile numãrul salariatilor de la CEH a scãzut cu peste 400. Potrivit documentului de la CEH, la finele lunii iunie a anului 2015 la CEH erau 6.530 de salariati, în timp ce la data de 30 iunie 2016 numãrul acestora a ajuns la 6.078. La CEH urmeazã disponibilizãri. Pânã în octombrie urmeazã a fi restructurate 840 de posturi.

Monika BACIU

Un comentariu la „Pierderile CEH, în scãdere fatã de anul trecut

  • 8 septembrie 2016 la 09:21
    Permalink

    si atunci cum mai functioneaza CEH-ul ?

Comentariile sunt închise.