Petrosani – pionierat în proiectele pe fonduri europene

Municipalitatea de la Petrosani a fost prima din judetul Hunedoara, care în urmã cu ani de zile a deschis calea proiectelor de modernizare finantate din fonduri europene.
În urmã cu 8 ani, în luna decembrie a anului 2010 a fost semnat contractul de finantare aferent proiectului “Reabilitare zonã pietonalã  si parcuri în centrul  municipiului Petrosani – proiect individual inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbanã: revitalizarea  centrului civic al municipiului Petrosani”.
Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunãtãtirea infrastructurii rutiere si a zonelor verzi în zona centralã a municipiului Petrosani, cu scopul îmbunãtãtirii calitãtii vietii, creãrii cadrului propice  dezvoltãrii socio-economice durabile, încurajãrii dezvoltãrii sectorului privat autohton.  În urma investitiei de 17.277.091,50 lei a fost reabilitatã zona pietonalã cuprinsã între Piata Victoriei si Parcul Comunitatea Europeanã. Zona pietonalã cuprinsã între Piata Victoriei si Parcul Comunitatea Europeanã a fost reabilitatã prin amenajarea pavajului cu dale de granit si piatrã cubicã, amenajarea zonelor verzi si a utilitãtilor.  Zonele verzi au primit si acestea o altã înfãtisare, demnã de o localitate din Uniunea Europeanã.
Astfel, au fost reabilitate parcurile si zonele verzi din zona centralã, si anume Parcul Comunitatea Europeanã, Parcul  pensionarilor, Parcul Romtelecom si Parcul I.L. Caragiale si din zona Brãdet. În plus, în toate zonele incluse în proiect a fost  realizat un sistem de iluminat public adecvat zonei pietonale si parcurilor.

Edilii au dorit astfel solutionarea disfunctionalitãtilor si întãrirea si dezvoltarea punctelor forte identificate, realizându-se un ansamblu coerent si rational  care sã ofere cetãtenilor Municipiului Petrosani, dar si turistilor, o zonã cu o ambiantã plãcutã atât pe timp de zi cât si de noapte.
Valoarea totalã a  proiectului implementat de Primãria municipiului Petrosani a fost de 17.277.091,50 lei, cu TVA inclus, din care valoarea finantãrii nerambursabile a fost de 13.629.203,74 lei, sumele provenind prin Programul Operational Regional 2007-2013.  Primãriile Deva si Hunedoara implementeazã astfel de proiecte anul acesta, la sase ani dupã ce investitia de la Petrosani a fost  inauguratã.
Monika BACIU