[ Petrila: Proiect pentru modernizarea sistemului de iluminat public ]

A utoritățile locale de la Petrila au demarat contractul de achiziție de servicii pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice specifice fazei PAC + PTh + DEE și Asistenta Tehnica din partea proiectantului pentru proiectul „Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în oraşul Petrila”.

Prin proiectul tehnic se va identifica și proiecta soluția tehnică de realizare a punctului de delimitare pe tensiune medie unde este posibil. 603.801 lei este valoarea contractului finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional.
Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al orașului Petrila, prin montarea de corpuri de iluminat noi, instalarea de noi stâlpi, precum și implementarea unui sistem de telegestiune.

[ DAS Petrila caută asistenți medicali generaliști ]
C onsiliul Local Petrila – Direcția de Asistență Socială Petrila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de asistent medical generalist debutant – 3 posturi, la Compartimentul cabinete medicale școlare. Candidații trebuie să aibă cursurile școlii sanitare postliceale, asigurare de malpraxis și să dețină certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Nu este necesară vechimea în muncă. În data de 28 decembrie are loc proba scrisă, iar interviul este programat pentru data de 30 decembrie.
Monika BACIU