Petrila: O nouã investitie de circa 3 milioane de lei

Încã o lucrare de aproape 3 milioane de lei a fost scoasã la licitatie de autoritãtile locale de la Petrila.  Este vorba de  proiectul de achizitie  executie lucrãri de  reabilitare termicã a blocurilor de locuinte nr. 28, 30 si 22A din strada Minei, orasul Petrila, aferente proiectului „Eficientizare termicã clãdiri rezidentiale oras Petrila etapa IV”.
2.887.162 lei este valoarea contractului finantat din fonduri europene. Obiectivul general al prioritãtii de investitii constã în  sprijinirea eficientei  energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizãrii energiei din  surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile  publice, în sectorul locuintelor, dar si îmbunãtãtirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila prin renovarea exterioarã în urma  reabilitãrii  termice a blocurilor.  Pentru cofinantarea lucrãrilor, edilii încearcã sã contracteze si o linie de credit.
Cosmin BACIU