Peste 700 de mijloace electronice de comunicare vor fi achiziționate de autoritățile locale din Uricani

C ontextul generat de achizitionarea produselor mentionate mai sus, este dat de criza pandemică creată de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infectării cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Prin realizarea acestui proiect, autoritatea contractantă va urmării desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice. ”Orasul Uricani, judeţul Hunedoara, beneficiar de finanţare europeana nerambursabilă, pentru proiectul ,,ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE ELECTRONICE”, proiect finantat în cadrul POC/882/2/4, Axa Prioritara – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Operatiunea – Îmbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura. Prin proiectul finantat din cadrul POC/882/2/4 ,,ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE ELECTRONICE”, se va realiza dotarea instituțiilor de învățământ de pe raza Orasului Uricani, cu echipamente electronice (tablete, table interactive, laptop-uri, camere web, proiector, ecran de proiecție, router wireless), pentru a asigura accesul elevilor la procesul de învățare on-line prin achiziția de tablete care vor avea incluse și cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de 24 de luni pentru toți elevii de pe raza orasului și achizitia de echipamente electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2, fapt ce ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necasare procesului de învățământ”, arată documentul.
Locațiile proiectului sunt Liceul Tehnologic Retezat, Școala gimnazială nr.2 și Școala primară Câmpu lui Neag.
Orasul Uricani, judeţul Hunedoara, beneficiaza de finanţare europeana nerambursabilă pentru proiectul ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE ELECTRONICE, proiect finantat prin programul POC/882/2/4, Axa Prioritara – Tehnologia Informației si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Operatiunea – Îmbunătățirea conținutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, eincluziune, e-sanatate si e-cultura. Se doreste dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare pentru procesul de invatare in mediul on-line, respectiv dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor scolare – 775 elevi si dotarea cu echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice – 3 scoli. 1.336.553 de lei este valoarea contractului, finanțat din fonduri europene.
Monika BACIU