Administrația locală de la Petroșani a demarat un proces de licitație pentru contractul de achiziție a mobilierului destinației în unitățile de învățământ și cele conexe din municipiu, în cadrul proiectului amplu intitulat „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Petroșani”. Valoarea contractului se ridică la impresionanta sumă de 4.268.833 lei și este finanțată prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Acest demers reprezintă un pas semnificativ către modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Petroșani, oferind astfel condiții optime pentru procesul de învățământ și dezvoltarea elevilor și cadrelor didactice.
Autoritățile locale din Petroșani evidențiază angajamentul lor ferm față de educație și dezvoltarea comunității locale, asigurând că elevii și profesorii beneficiază de infrastructură și resurse adecvate pentru a-și desfășura activitățile în cele mai bune condiții posibile.
Monika BACIU