Peste 17.000 de portii de mâncare

Mai multe categorii de persoane beneficiazã de hranã din partea Serviciilor de Asistentã Socialã. La nivelul orasului Petrila, s-au acordat pe parcursul anului trecut peste 17.000 de portii de hranã.

“La cantina de ajutor social în anul 2016 s-au servit, în total, 17.549 ratii de hranã, media zilnicã înregistratã fiind de 69 de beneficiari”, aratã cei de la SPLAS Petrila.  În perioada sãrbãtorilor de iarnã s-a înregistrat cea mai mare cerere de hranã la cantina de ajutor social de la Petrila. “Cei mai multi beneficiari s-au înregistrat în luna decembrie 2016, respective 80 de ratii de hranã zilnic”, mai aratã cei de la SPLAS. Potivit legii cantinelor sociale, beneficiazã de hranã, copiii în vârstã de pânã la 18 ani, aflati în întretinerea acelor familii al cãror venit net mediu lunar pe o persoanã în întretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoanã singurã, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; tinerii care urmeazã cursuri de zi la institutiile de învãtãmânt ce functioneazã în conditiile legii, pânã la terminarea acestora, dar fãrã a depãsi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmeazã studii superioare cu o duratã mai mare de 5 ani, care se aflã în situatia prevãzutã la lit. a); persoanele care beneficiazã de ajutor social sau de alte ajutoare bãnesti acordate în conditiile legii si al cãror venit este de pânã la nivelul venitului net lunar pentru o persoanã singurã, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; pensionarii; persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmãtoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinãtori legali, sunt lipsite de venituri; invalizii si bolnavii cronici sau orice persoanã care, temporar, nu realizeazã venituri.

Monika BACIU