Performantã si calitate la CNI „Carmen Sylva” Petrosani

La Colegiul National de Informaticã „Carmen Sylva” Petrosani a avut loc, în zilele de 17 si 18 noiembrie, vizita de evaluare externã periodicã în vederea atestãrii nivelului calitãtii serviciilor educationale. Verificarea a fost fãcutã de douã cadre didactice de la Timisoara, membre ale ARACIP.

Din cei 43 de indicatori luati în considerare, liceul a reusit performanta de a obtine calificativul „foarte bine” la 40 dintre ei. Activitatea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic a fost apreciatã la superlativ în domenii precum: activitate stiintificã, dotarea spatiilor scolare cu tehnologie informaticã, dezvoltarea profesionalã a personalului etc. Au fost notate cu „bine” numai aspecte legate de spatiile auxiliare. “Felicit  cadrele didactice, personalul auxiliar si cel nedidactic, precum si elevii, pentru implicarea serioasã în procesul instructiv-educativ. Astfel, rezultatele înregistrate au fost o consecintã fireascã a muncii depuse”, a afirmat directorul Lucian Resmeritã Performanta este cu atât mai notabilã, cu cât în majoritatea institutiilor similare din tarã numãrul calificativelor „foarte bine” este semnificativ mai mic.

Un comentariu la „Performantã si calitate la CNI „Carmen Sylva” Petrosani

  • 22 noiembrie 2016 la 20:24
    Permalink

    poate repara si acoperisul, de la atata calitate, pica pe ei !

Comentariile sunt închise.