Paza de la INSEMEX, râvnitã de mai multe societãti de profil

Un contract de mai bine de jumãtate de milion de lei scos la licitatie de INSEMEX Petrosani a fost contestat de o firmã de profil. Contractul de ”servicii de pazã, monitorizare, dispecerizare si interventie rapidã, la obiectivele din cadrul INCD INSEMEX Petrosani” a cãrui valoare este de 595.000 de lei a fost contestat de SC TMG GUARD SRL, firmã din Târgu Jiu, judetul Gorj.
Societatea din Târgu Jiu a ridicat mai multe probleme. Administratorii firmei au soclitiat admiterea contestatiei; anularea în parte a comunicãrii (…) privind rezultatul procedurii si a actelor subsecvente emise de autoritatea contractantã, în ceea ce priveste oferta apartinând SC TEAM FORCE SECURITY SRL, pe care le criticã pentru netemeinicie si nelegalitate; constatarea neconformitãtii si inacceptabilitãtii ofertei SC TEAM FORCE SECURITY SRL si obligarea autoritãtii contractante la respingerea acesteia în conditiile legi; dar si obligarea autoritãtii contractante la reluarea procedurii de achizitie prin reanalizarea propunerii financiare si a propunerii tehnice apartinând ofertei SC TEAM FORCE SECURITY SRL, cu respectarea cerintelor impuse de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini.
Oficialii Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor au admis solicitarea firmei de pazã.
“Admite contestatia formulatã de SC TMG GUARD SRL în contradictoriu cu INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERÃ SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVÃ – INSEMEX PETROSANI. Dispune anularea deciziei de declarare admisibila a ofertei depuse de ofertantul SC TEAM FORCE SECURITY SRL, anularea raportului de evaluare nr. 2545/12.03.2019 precum si a tuturor comunicarilor subsecvente acestuia”, aratã documentele CNSC.
Firmele care se înscriu la licitatie trebuie sã detinã licentã eliberatã de Inspectoratul General al Politiei Române, cât si toate autorizatiile si certificatele legale necesare în vederea prestãrii serviciilor de pazã, monitorizare, dispecerizare si interventie rapidã.
De asemenea, va detine si alte documente care sã ateste dreptul operatorului economic de a presta asemenea servicii cãtre terti, respectiv polita de asigurare, dupã încheierea contractului; permisele de port armã pentru personalul care utilizeazã arme letale si neletale , etc. Perioada de derulare a contactului este de 12 luni, conform cerintelor Caietului de sarcini.
Cosmin BACIU