Pază cu arme neletale pentru PrestServ

C omplexul Energetic Hunedoara achiziționează servicii de pază pentru sucursala PrestServ. Sunt servicii de pază armată cu armă neletală a obiectivelor, bunurilor și valorilor pentru sucursala Prestserv Petroșani. Contractul are o valoare de 165.984 de lei, iar ofertele se așteaptă până în data de 2 noiembrie. În baza contractului, se vor asigura serviciile de pază și pentru Preparația Coroiești, care este frecvent atacată de hoți. Una din obligațiile societății este să asigure paza obiectivului, bunurilor și valorilor în regim de permanență 24/24h cu armă neletală, să asigure personalul de pază atestat și pregătit professional conform legilor în vigoare. Durata contractului este de 6 luni de la data încheierii acestuia.

Monika BACIU