Patru oferte pentru alimentarea cu apă a stațiunii Straja

A paServ Valea Jiului achiziționează un ”grup de pompare apă potabilă și a unui generator electric automat 30 kVA pentru zona Straja Veche din stațiunea turistică Straja Lupeni”.
124.233 de lei este valoarea contractului. Patru societăți de profil au depus ofertă, iar procedura se află la faza evaluărilor. Urmează ca după parcurgerea pașilor să fie atribuit contractul.
”Datorită necesității de alimentare cu apă potabilă a zonei Straja Veche din stațiunea turistică Straja Lupeni și extinderii rețelei de aducțiune și distribuție, se impune achiziționarea unui grup de pompare apă potabilă și a unui generator electric automat 30kva”, arată documentul. În prezent, în stațiunea turistică Straja Lupeni, apa distribuită gravitațional din captarea Sohodol în rezervorul nou construit de 500 mc, nu poate asigura necesarul de apă potabilă pentru populația din zona Straja Veche și astfel de impune pomparea apei potabile din rezervorul nou printr-o aducțiune cu un grup de pompare, care va asigura distribuția apei potabile către consumatorii din această zonă. Apa din rezervorul nou costruit va fi în parametrii de potabili­­tate impuși de legislație.
Monika BACIU