Modernizarea acestui drum face parte din obiectivele de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara și este finanțat prin Programului Național de lnvestiții „Anghel Saligny”. Tronsonul de drum are o lungime de 9,5 kilometri pe raza județului Hunedoara iar în urma votului, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și devizul general.

”Drumul județean care face obiectul acestui proiect apartine U.A.T. Judetul Hunedoara fiind identificat în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judetului si administrate de catre Consiliul Judetean Hunedoara. DJ 672C porneşte din DN 67 D sat Răchiți, comuna Runcu, județul Gorj, pe o lungime de 31 km pe raza județului Gorj și o lungime de 9,5 km pe raza judetului Hunedoara. Tronsonul cuprins pentru reabilitare este între KM 40+776 — KM 50*309”…propunem inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ” Modernizare DJ 672C limita județul Gorj- Valea de Pești- DN 66A, km 40+776-km 50+309″, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de lnvestiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”, arată
documentul de ședință aprobat de consilierii județeni.
Prin Programul Național de lnvestiții „Anghel Saligny”, Consiliul Județean Hunedoara are obiective de investiții de peste un miliard de lei.
Monika BACIU