Pasi pentru modernizarea cinematografului din Lupeni

Autoritãtile locale de la Lupeni continuã demersurile pentru modernizarea cinematografului din localitate.  În acest sens, se achizitioneazã o documentatie tehnico-economicã pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Cinematograf Cultural din Municipiul Lupeni judetul Hunedoara”: Proiect tehnic si detalii de executie; caiete de sarcini; liste cantitãti; documentatia tehnicã pentru obtinerea autorizãrii  executãrii lucrãrilor de construire; documentatii tehnice pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu si avizului privind sãnãtatea  populatiei. Pretul ofertat este defalcat astfel: 56.000,00 lei – Proiectul tehnic + Caietul de sarcini + Listele de cantitãti 7.000,00 lei – Documentatia tehnicã pentru obtinerea autorizãrii executãrii lucrãrilor de construire 7.000,00 lei – Documentatii tehnice pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu si avizului privind sãnãtatea populatiei 7.000,00 lei – Verificarea proiectului pe specialitãti de cãtre verificatori de proiecte atestati. În total, municipalitatea alocã  77.000 de lei pentru realizarea  documentatiei necesare pentru  modernizarea cinematografului.   De ani de zile Cinematograful Cultural din Lupeni se aflã într-o stare avansatã de degradare. În tot acest timp, localnicii si-au dorit relansarea  cinematografului.  Acesta va fi cel de al treilea cinematograf din Valea Jiului, dupã cel de la Vulcan si cel din Petrosani, care a fost inaugurat în primãvara acestui an.
Monika BACIU