Invatamant

Parteneriatele, priorități la UPET

Conducerea Universității din Petroșani caută să încheie cât mai multe parteneriate cu instituții de învățământ superior din Europa și nu numai, dar și cu diferite societăți de stat, instituții publice sau firme private de renume.
Se asigură astfel un transfer de informații către studenții care fac practica în cadrul acestor parteneriate. Centrul de Relaţii Internaţionale şi Dezvoltare Europeană (CRIDE) îşi asumă  misiunea substanţierii şi implementării politicilor educaţionale ale Universităţii din Petroşani în contextul extinderii spaţiului academic european şi internaţional, prin stabilirea unor repere şi dimensiuni ale învăţămăntului academic, care să păstreze tradiţia educativ-culturală locală şi naţională şi care, în acelaşi timp să depăşească frontierele geografice şi politice prin afirmarea valorilor cultural-identitare şi prin accederea la cunoaşterea universală.I
nternaţionalizarea reprezintă o prioritate a societăţii contemporane și implicit a noastră, tocmai de aceea  un rol important în dezvoltarea relaţiilor internaţionale îl reprezintă activitățile întreprinse pentru cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior românesc, european şi mondial prin participarea membrilor comunităţii universitare la programe de dezvoltare, cercetare, inovare şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Strategia de internaționalizare a UP este implementată de Centrul de Relaţii Internaţionale şi Dezvoltare Europeană (CRIDE) şi Biroul Erasmus+, în colaborare directă cu alte departamente administrative și cu facultățile și asociațiile de studenți din facultăți.
Cosmin BACIU