Municipalitatea de la Petrosani a lansat în dezbatere publicã regulamentul de atribuire a locurilor de parcare de resedintã din localitate. Mai exact, este vorba de parcãrile situate la cel mult 30 de metri de frontul imobilelor.

“Detinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosintã este conditie obligatorie pentru participarea la procedura de atribuire a locurilor de parcare de resedintã. În vederea participãrii la procedura de atribuire/licitatie, solicitantii vor depune la Primãria municipiului Petrosani urmãtoarele documente: cerere, documente privind domiciliul: copie BI, CI, actul de proprietate/folosintã a apartamentului (vânzare-cumpãrare, donatie, închiriere), copie dupã certificatul de înmatriculare al autovehiculului detinut în proprietate sau în folosintã, documente privind dreptul de folosintã al autovehiculului (contract de leasing, contract de comodat), dovada achitãrii la zi a impozitelor si taxelor locale, a amenzilor si a cotelor de distributie la cheltuielile asociatiei de proprietrari”, aratã regulamentul.

În cazul în care numãrul de locuri de parcare din parcarea de resedintã aferentã imobilului de locuit, este mai mare sau egal cu numãrul solicitantilor admisi la procedurã, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful de bazã pentru parcãrile de resedintã. “În cazul în care numãrul de locuri de parcare din parcarea de resedintã aferentã imobilului de locuit este mai mic decât numãrul de solicitanti, atribuirea locurilor se va face prin licitatie publicã cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte”, mai aratã regulamentul. Tariful pentru un loc de parcare va fi stabilit anual, prin hotãrâre a consiliului local sI se achitã integral la data atribuirii locului respectiv. Pentru anul 2017, aceasta este în cuantum de 100 de lei pentru un loc de parcare/an.

“Locurile de parcare amenajate vor fi marcate cu indicatoare corespunzãtoare. În zonele de parcare se rezervã si se semnalizeazã prin marcaj specific locuri pentru parcarea gratuitã a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap, rezervarea locurilor pentru aceste persoane se va face pãstrând procentul de 4% din numãrul  parcãrilor amenajate”, mai precizeazã regulamentul. La nivelul municipiului Petrosani sunt mii de parcãri amenajate si alte câteva sute care urmeazã a fi realizate în perioada urmãtoare.

Monika BACIU