Pandemia de coronavirus și sistemul electroenergetic național

Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică programul de măsuri pentru perioada de iarnă. În fiecare an, în această perioadă se lucrează la aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021. ”Obiectivele principale ale prezentului proiect de act normativ sunt evaluarea consumului de energie electrică al ţării, în perioada sezonului friguros, respectiv 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, pentru satisfacerea acestuia la parametri de calitate şi siguranţă în alimentare în condiţiile funcţionării sigure şi stabile a SEN, stabilirea resurselor energetice necesare, precum şi pentru evaluarea resurselor financiare aferente. În vederea monitorizarii funcționării SEN și a Sistemului național de transport gaze naturale (SNTGN) în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, prin prezentul proiect de act normativ se propune constituirea Comandamentului energetic de iarnă, cu rolul de a identifica situațiile de disfuncționalitate ce pot apărea în sectorul de energie și de gaze naturale și de a lua măsurile operative necesare, altele decât cele administrative, privind nivelul de siguranță și securitate în functionare a SEN și a SNTGN”, arată documentul.
În acest an, dată fiind situația medicală generată de coronavirus, s-a luat în considerare și acest aspect. ”Analiza estimativă a fost întocmită pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori dar și de la începutul pandemiei cu coronavirus, a analizării prognozei realizate de Dispecerul Energetic Naţional (DEN), avându-se în vedere asigurarea dimensionării corespunzătoare şi, în acelaşi timp necesară, a stocurilor de combustibili și a volumelor de apă în marile lacuri de acumulare la data de 1 noiembrie 2020. Ținând cont de evoluția consumului de energie electrică de la începutul anului până în prezent, în sensul de reducere a consumului de energie, de inexistența unor semnale privind apariția de noi agenți economici cu consum relevant de energie electrică, de faptul că scenariul DEN este astfel construit încât să ia în considerare un scenariu cu temperaturi în jurul mediilor lunare multianuale, estimarea de creştere medie a consumului luat în calcul pentru perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 este de 1,5 % faţă de consumul realizat în perioada noiembrie 2019 – martie 2020”, mai arată documentul.
Pentru aceeași perioadă, respectiv noiembrie 2020 – martie 2021, Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a prognozat un consum mediu cu 3,1% mai mic decât valorile înregistrate în perioada similară a anului precedent.
Cosmin BACIU