Pânã în 7 martie se cautã distribuitor de filme pentru cinematograf

Autoritãtile locale din Petrosani au demarat procedura de selectie a partenerului privat specializat în activitãti de proiectie cinematograficã, difuzare de filme etc. în vederea încheierii unui parteneriat pentru a asigura functionarea corespunzãtoare a cinematografului Victoria din municipiul Petrosani.
În urmã cu douã sãptãmâni, consilierii locali de la Petrosani au aprobat organizarea procedurii de selectie.
“Având în vedere specificul activitãtilor care se vor desfãsura în cadrul acestui obiectiv, în spetã cele legate de proiectie cinematograficã, gale de film, festivaluri precum si imposibilitatea de a asigura desfãsurarea acestor tipuri de activitãti cu aparatul propriu al primãriei, este necesar a se încheia un parteneriat cu o societate specializatã în acest domeniu care, împreunã cu personalul din aparatul propriu al primarului angajat în acest scop, sã asigure functionarea în conditii optime a cinematografului la standarde de calitate”, arãta documentul. Potrivit calendarului stabilit de autoritãtile locale, pânã în data de 7 martie are loc selectarea partenerului.
Monika BACIU