11Peste un milion de tone de huilã mai are Societatea Nationalã de Închideri Mine. Societatea care se ocupã de închiderea minelor neviabile mai are pânã în anul 2018, peste un milion de tone de huilã în rezervele deschise, adicã cele exploatabile. “La acest capitol vorbim doar de rezervele deschise, acele rezerve care în planul de închidere a celor trei sucursale au fost stabilite la întocmirea planului de închidere si sunt urmãtoarele. Mina cu cea mai mare rezervã este Mina Paroseni cu 680 de mii de tone de huilã extrasã pânã la finele anului 2017, Mina Uricani cu 280 de mii de tone si mina Petrila… mai departe