Pacea socială din Valea Jiului, condiționată de înființarea noului Complex Energetic

A șa reiese din informarea Confederației Sindicale Meridian, la care Sindicatul Muntele de la Complexul Energetic Hunedoara, este afiliat.

Președintele și secretarul general al Confederației Sindicale Naționale MERIDIAN s-au întâlnit cu secretarul de stat Casian Nițulescu pentru identificarea direcțiilor de interes comun ale parteneriatului social în domeniile de competență ale Ministerului Energiei. De precizat este faptul că noul secretar de stat din Ministerul Energiei, Casian Niculescu, a plecat din Valea Jiului, mai exact de la PrestServ pe funcția deținută actualmente. Astfel, acesta este familiarizat cu
problemele din minerit.
”Reprezentanții CSN MERIDIAN au prezentat argumentele primite de la Sindicatul Muntele, care motivează nevoia de a se adopta cât mai repede posibil, de către Guvernul României, a unei ordonanțe de urgență prin care se pot aloca și accesa fondurile pentru activitatea regresivă la nivelul tuturor celor 4 exploatări miniere din Valea Jiului (Lupeni, Vulcan, Livezeni și Lonea).
Pacea socială în Valea Jiului depinde de acestă acțiune a Guvernului României. În același timp, în cel mai scurt timp posibil, trebuie să se
constituie o nouă societate, care poate fi denumită generic „Complexul Energetic Valea Jiului”, formată din active miniere și energetice viabile din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, minele Lupeni, Vulcan și Lonea, termocentrala Paroșeni și sucursala Prest-Serv, așa cum s-a discutat la nivelul Ministerului Energiei, cu grup pe gaz pe lângă cel pe cărbune la Paroșeni și o microhidrocentrală, pe pârâul Baleia unde barajul este realizat în proporție de 80 %”, arată Confederația Sindicală Meridian.
Monika BACIU