Organizatiile neguvernamentale mai ai timp sã depunã proiecte pentru a primi finantare în baza Legii 350/2005!

Consiliul judetean Hunedoara informeazã cã au mai rãmas aproape 3 sãptãmâni pânã la finalul perioadei în care organizatiile neguvernamentale (ONG) din judet pot depunere proiecte pentru a primi finantare în baza Legii 350/2005!
Domeniile pentru care se acordã finantãri nerambursabile si sumele aprobate pentru anul 2019 sunt urmãtoarele:
– Promovarea valorilor culturale – programe si proiecte de interes zonal, inclusiv culturã scrisã – 400.000 lei;
– Organizarea activitãtilor si actiunilor stiintifice, învãtãmânt, tineret – 400.000 lei;
– Sprijinirea organizãrii competitiilor sportive, precum si a altor activitãti sportive – 1.000.000 lei;
– Sprijinirea cultelor religioase – 2.700.000 lei.
Regulamentul si documentatia de solicitare a finantãrilor nerambursabile, adoptate prin Hotãrârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 93/2019 se pun la dispozitia celor interesati la Compartimentul culte, sport, activitãti culturale, sau pe site-ul Consiliului Judetean Hunedoara, www.cjhunedoara.ro.
Aplicantii vor depune proiectele pentru obtinerea finantãrii nerambursabile la Registratura Consiliului Judetean Hunedoara, camera nr. 2 (douã exemplare – original si copie, în plic închis pe care se va mentiona solicitantul, domeniul, denumirea proiectului si codul unic de înregistrare al acestuia, nr. telefon). Selectia si evaluarea proiectelor depuse în vederea finantãrii nerambursabile se face de cãtre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de eligibilitate si evaluare cuprinse în Legea nr. 350/2005, a Regulamentului adoptat prin Hotãrârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 93/2019.