OCPI scos din litigiul privind limitele teritoriale dintre Petrosani si Aninoasa

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã Hunedoara a fãcut apel la sentinta Tribunalului Hunedoara prin care se stabileau limitele teritoriale dintre Petrosani si Aninoasa. Pe baza unei erori a judecãtorului, OCPI a fost introdus în cauzã, iar Curtea de Apel Alba Iulia a transat cazul.

“Admite recursul pârâtului OCPI Hunedoara împotriva sentintei 255/CA/2016 pronuntatã de sectia a II a civilã de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Hunedoara. Caseazã în parte sentinta atacatã si, rejudecând în limitele casãrii: Admite exceptia lipsa calitãtii procesuale pasive a pârâtei OCPI Hunedoara . Respinge actiunea în contencios administrativ formulatã de reclamant Prefectul Judetului Hunedoara în contradictoriu cu pârâtul OCPI Hunedoara ca fiind introdusã împotriva unei persoane fãrã calitate. Mentine celelalte dispozitii ale hotãrârii. Irevocabilã”,  se aratã în solutia Curtii de Apel Alba Iulia.

Mai exact, OCPI trebuia doar sã ia act de cele dispuse de instantã în litigiul dintre cele douã unitãti administrative. “Admite actiunea în contencios administrativ formulatã de reclamantul Prefectul judetului Hunedoara în contradictoriu cu pârâtii Municipiul Petrosani si Orasul Aninoasa si pentru opozabilitate cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarã si în consecintã: Stabileste limita hotarului administrativ ce separã Municipiul Petrosani jud. Hunedoara, de Orasul Aninoasa, jud. Hunedoara, astfel: 1.Pentru zona Polatiste, limita de hotar între UAT Petrosani si UAT Aninoasa este stabilitã pe malul stâng al Jiului (tinând cont de sensul de scurgere) pânã la podul de cale feratã Livezeni, apoi pe lângã calea feratã, care rãmâne pe teritoriul administrativ Petrosani, pânã la limita veche stabilitã prin Legea nr.2/1968, ilustratã în anexa graficã nr.1 al raportului de contraexpertizã tehnicã judiciarã în topografie, cadastru si geodezie, întocmit în prezenta cauzã de expertii Rãcãsan Maria, Gavrilescu Marius Gheorghe si Cotolan Ana si delimitatã de punctele:A, B, 1 – 48, raport de contraexpertizã ce face parte integrantã prezentei. 2.Pentru zona Codrisor, limita de hotar între UAT Petrosani si UAT Aninoasa este stabilitã astfel încât curtile celor care plãtesc taxe si impozite la Primãria Petrosani sã fie incluse în UAT Petrosani, iar a celor care plãtesc taxe si impozite la Primãria Aninoasa, sã fie incluse în UAT Aninoasa, ilustratã în anexa graficã nr.2 al raportului de contraexpertizã tehnicã judiciarã în topografie, cadastru si geodezie, întocmit în prezenta cauzã de expertii Rãcãsan Maria, Gavrilescu Marius Gheorghe si Cotolan Ana si delimitatã de la punctele B, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, E, raport de contraexpertizã ce face parte integrantã prezentei. 3.Pentru zona Dâlja, limita de hotar între UAT Petrosani si UAT Aninoasa este stabilitã pe aceleasi principii ca si pentru Zona Codrisor, ilustratã în anexa graficã nr. 3 al al raportului de contraexpertizã tehnicã judiciarã în topografie, cadastru si geodezie, întocmit în prezenta cauzã de expertii Rãcãsan Maria, Gavrilescu Marius Gheorghe si Cotolan Ana si delimitatã de la punctele c, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j, raport de contraexpertizã ce face parte integrantã prezentei. 4.Pentru celelalte zone limitele de hotar între UAT Petrosani si UAT Aninoasa, rãmân cele vechi, stabilite prin Legea nr.2/1968”,  se aratã în solutia Tribunalului Hunedoara.

Astfel, în urma sentintei, municipiul Petrosani rãmâne cu zona industrialã de la Livezeni.

Monika BACIU