| O singură ofertă pentru întreținerea iluminatului public din Vulcan |

O singură ofertă a fost depusă în cadrul procedurii inițiate de municipalitatea de la Vulcan în vederea atribuirii serviciilor de delegare a gestiunii sistemului de iluminat public în localitate. Diacom Prestcom este singura societate care a depus ofertă. În acest sens a fost scos la licitație contractul de ”Servicii de delegare a gestiunii sistemului de iluminat public în municipiul Vulcan”. 900.000 de lei, fără TVA, este valoarea contractului care are o valabilitate de 60 de luni. ”Serviciile de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public, precum și montarea/demontarea, branșarea /verificarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Vulcan se asigură pentru iluminatul căilor de circulație publică: străzi, trotuare, piețe, intersecții, treceri de pietoni, poduri; iluminatul architectural; iluminatul festiv și peisagistic. Prin această achiziție se are în vedere îmbunătățirea calității iluminatului public; garantarea permanenței în funcționarea iluminatului public; adaptarea sistemului de iluminat public la cerințele utilizatorului privind realizarea unui iluminat eficient și economic; verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune și a corpurilor de iluminat; asigurarea funcționării iluminatului ornamental festiv conform cerințelor beneficiarului; menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public; eliminarea poluării luminotehnice; scăderea emisiilor de CO2 (tehnologia LED și mixt LED/fotovoltaic independent energetic); scăderea costurilor de mentenanță; scăderea consumului de energie electric al SIP”, arată documentul.

Monika BACIU