O semnãturã, diferenta între viatã si moarte

Zeci de locuitori ai Vãii Jiului sperã sã primeascã o nouã sansã la viatã. Fie cã e vorba de rinichi, plãmân, cord sau alte organe toate reprezintã o sperantã pentru cei care asteaptã de ani de zile sã beneficieze de un transplant. Sansele lor de supravietuire scad cu fiecare zi care trece, iar telefonul salvator nu sunã sã îi anunte cã s-a gãsit donatorul compatibil. Procedura unui transplant este migãloasã, costisitoare, dar si încã în stadiu incipient. Medicii Spitalului de Urgentã… mai departe