[ O nouă încercare pentru realizarea unui bloc la Petrila ]

A utoritățile locale de la Petrila încearcă, din nou, să găseacă o societate care să construiască un bloc de locuințe sociale. Este vorba de un contract de peste 3,6 milioane de lei în vederea realizării unui bloc locuinte sociale strada T. Vladimirescu, UAT Petrila, jud. Hunedoara, in cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Petrila Etapa I”. ”În urma construirii blocului de locuințe sociale de pe strada Tudor Vladimirescu, repartizarea acestora către beneficiari se va face nediscriminatoriu față de etnia persoanelor, în consens cu Direcția de acțiune D locuire și mică infrastructură cu prioritatea 1) realizarea de construcții de locuințe sociale la care să aibă acces nediscriminatoriu cetățenii români aparținând minorității rome cu venituri reduse”, arată documentul. 8 noiembrie este data până la care se așteaptă ofertele. Contractul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. Blocul de locuințe sociale de pe strada Tudor Vladimirescu are un regim de înălțime P+2E și un număr de 24 de apartamente. Este pentru a treia oară când contractul de lucrări este scos la licitație.

Monika BACIU