O nouã încercare pentru gãsirea unui constructor, la Petrosani

Administratia localã de la Petrosani face o nouã încercare pentru a gãsi un constructor care sã execute lucrãrile de reabilitare a unor imobile.  Un contract de 3.590.343 lei, fãrã TVA, care prevede executie lucrãri – proiectare (inclusiv verificarea tehnicã a proiectelor) si executie în cadrul proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din  municipiul Petrosani”.
Dacã se va gãsi un constructor, se vor executa lucrãri de reabilitare la 3 blocuri de locuinte respectiv: Bloc 2, Str Carpati; Bloc 33, Str. Viitorului; Bloc 9A, Str. Avram Iancu, în vederea cresterii eficientei  energetice a acestora si a scãderii consumului de energie, inclusiv realizarea documentatiilor tehnice pentru obiectivele de investitii. Prin achizitionarea contractului/contractelor de lucrãri se are în vedere proiectarea, inclusiv verificarea tehnicã a proiectelor si executia lucrãrilor.
Blocurile care fac obiectul prezentului proiect sunt situate în Municipiul Petrosani pe strãzile Carpati, Viitorului, Avram Iancu si au un regim de înãltime D + P + 2E, D + P + 3E, P + 4E si S + P + 4E. Scopul implementãrii acestui proiect este acela de crestere a eficientei energetice în 3 blocuri de locuinte cu nivele de înãltime pânã la 4E, situate pe strãzile: Carpati – blocul 2, Viitorului – blocul 33 si Avram Iancu – blocul 9A. Pe termen lung, acest proiect va contribui la gestionarea inteligentã a energiei si tranzitia cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon în municipiul Petrosani. Pentru îndeplinirea scopului proiectului sunt prevãzute lucrãri la fiecare bloc, dupã caz, cum ar fi: reparatii  elemente constructie fatadã, termoizolare pereti exteriori,  termoizolare placã peste ultimul nivel si/sau a plãcii pe demisol, înlocuire la nivel de apartamente a  tâmplãriei exterioare din lemn cu tâmplãrie  eficientã energetic, închidere balcoane la nivel de apartamente cu tâmplãrie eficientã energetic, refacere finisaje interioare în zonele de interventie, înlocuire jgheaburi si burlane si/sau instalatii de colectare ape menajere si/sau corpuri de iluminat în spatiile comune si/sau circuite electrice în spatiile comune, demontare si montare instalatii si echipamente montate aparent pe  fatada/terasa blocurilor, reparatii acoperis-construire sarpantã, crearea de facilitãti pentru  persoane cu dizabilitãti”, aratã documentatia.
Obiectul contractului de achizitie publicã este executie lucrãri – proiectare (inclusiv  verificarea tehnicã a proiectelor) si executie în cadrul proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din  municipiul Petrosani” .
Cosmin BACIU