O fundatie sare în ajutorul celor afectati de furia naturii

O fundatie si o companie oferã sprijin de câte 5000 de lei pentru victimele furtunii din vestul tãrii, conditia fiind ca beneficiarii sã se afle în judetele Arad, Hunedoara sau Timis. Ajutorul este oferit de Fundatia „Pentru Voi” si un lant de magazine alimentare.
”Valoarea totalã a finantãrilor oferite familiilor afectate de aceastã calamitate este de 500 de mii de lei, iar valoarea maximã a unei finantãri acordate pentru o familie este de 5.000 de lei. Familiile din judetele Timis, Arad sau Hunedoara pot accesa finantarea nerambursabilã pânã pe 26 septembrie 2017 dacã îndeplinesc câteva conditii de eligibilitate”, anuntã un comunicat al fundatiei. O altã conditie este ca venitul pe membru de familie sã nu depãseascã 1.000 de lei, iar afectarea imobilului sã fie cauzatã de furtuna din 17 septembrie.
Pentru a accesa finantarea, aplicantii trebuie sã depunã la Fundatia „Pentru Voi” un dosar care sã cuprindã: cerere; copie dupã cartea de identitate pentru toti membrii familiei din care sã rezulte cã au domiciliul sau resedinta la imobilul pentru care se solicitã sprijin financiar; copie dupã Contractul de vânzare-cumpãrare sau extras de carte funciarã valabil ori copie dupã contract de închiriere; declaratie pe proprie rãspundere privitor la componenta familiei si veniturile acestora, însotitã de: adeverintã de venituri pentru salariati, cupon de pensie etc; poze cu imobilul afectat din care sã rezulte gravitatea avarierii.
Cel putin o pozã trebuie sã fie fãcutã astfel încât sã se poatã identifica imobilul si vecinii, iar celelalte instantanee trebuie sã prezinte în detaliu stricãciunile produse si care trebuie reparate. Pot depune aplicatii si familiile care locuiesc în blocuri avariate de furtunã, finantarea acordându-se pentru contributia lor la plata lucrãrii de reparatii contractatã de Asociatia de proprietari.
Maximilian Gânju