O asociere de trei firme vrea să reabiliteze Școala Gimnazială Nr. 2 din Lupeni

O asociere de trei firme vrea să reabiliteze Școala Gimnazială Nr. 2 din Lupeni. Este vorba de asocierea formată din MERIDIAN TRANSCONSTRUCT, CORNUL PREST S.R.L. și GEVIS PROTEAM, care a depus ofertă în cadrul procedurii inițiate de municipalitatea din Lupeni.

Contractual de Lucrări de construcții, a echipamentelor cu montaj și a montajului aferent din cadrul Proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 2 Lupeni” are o valoare de aproape 3 milioane de lei.
Până la data de 20 septembrie are loc evaluarea financiară a ofertelor.
2.648.832de lei este valoarea contractului finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional.
Peste 550 de elevi și dascălii care predau la unitatea de învățământ sunt beneficiarii direcți ai contractului.
”Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea premiselor necesare în vederea contribuirii la creșterea gradului de participare la educație, creșterea calității învățământului obligatoriu și asigurarea unui climat adecvat si
modern pentru desfășurarea procesului educațional. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiție 10.1, respectiv Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin prisma
faptului că prin proiect se va reabilita si moderniza clădirea, care va avea dotările corespunzătoare desfășurării procesului educațional și a celui recreativ”, arată documentul.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu.
Astfel, prin crearea unor condiții suplimentare față de cele din prezent în infrastructura educațională de la nivel local, se va sprijini gradul de participare la nivelul învățământului obligatoriu.
Monika BACIU