O asociere de firme vrea să realizeze punțile metalice pe Jiul de Vest

TEFI COMPANY SRL (Leader) și PROREDRUM, sunt firmele care au depus ofertă în cadrul procedurii organizate de ABA Jiu, care prevede prestarea serviciilor de proiectare a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii “Confecționare punte metalică la stația hidrometrică Iscroni, pe râul Jiul de Vest” și “Confecționare punte metalică la stația hidrometrică Câmpu lui Neag, pe râul Jiul de Vest ”.

540.300 de lei este valoarea contractului. Astfel pentru lotul 1
se are în vedere confectionarea unei punți metalice, la statia
hidrometrica Iscroni, amplasată pe zona îndiguită a râului Jiul de Vest, cu o lungime de 80 m. Din punct de vedere constructiv este o punte pietonală suspendată pe cabluri cu două deschideri, rezemată pe stâlpi metalici și fundații directe.
Pentru lotul 2 este prevăzută confectionarea unei punți metalice, la statia hidrometrica Campu lui Neag, amplasată pe râul Jiul de Vest având accesul din DN66A cu o lungime de 40 m.
Durata de realizare a investițiie este de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Execuția lucrărilor este necesară pentru realizarea măsurătorilor hidrotehnice, pe râul Jiul de Vest, în cele două locuri, repsectiv Iscroni și Câmpu lui Neag, cât și
pentru satisfacerea cerințelor comunității locale pentru realizarea
unei căi de comunicație care să asigure accesul sigur și permanent pe cele două maluri.
Monika BACIU