O armatã de consilieri personali angajati la CEH plãtitã cu bani grei

O armatã de consilieri personali au fost anul trecut la Complexul Energetic Hunedoara. De la doi, numãrul acestora a ajuns la CINCI.  Ministerul Energiei sustine cã angajarea consilierilor s-a fãcut cu încadrarea în numãrul de posturi  aprobate. Bineînteles, pentru remuneratia acestora, lunar, fondurile alocate au fost de ordinul sutelor de mii.
“În anul 2017 numãrul de consilieri personali ai celor doi director generali, numiti prin decizii interne, a variat între 2 (ianuarie si martie), 3 (aprilie), 4 (mãi, august, septembrie, noiembrie si decembrie) si 5 (iulie si octombrie), cu încadrarea în numãrul de posturi aprobate”, aratã Ministerul Energiei.
Pozitia CEH
Oficialii Complexului Energetic Hunedoara sustin cã posturile de consilier sunt “prevãzute în structura societãtii prin organigrama aprobatã”, iar “aceste posturi au fost ocupate în functie de necesitãtile societãtii. Unele dintre acestea au fost ocupate prin plecarea voluntarã a ocupantului, fie prin pensionare”. Nu se poate face publicã lista cu numele consilierilor directorilor generali întrucât acestea “se înscriu în sfera informatiilor de interes  public, fatã de care nu  putem face completãri privind numele consilierilor fãrã a încãlca prevederile art. 2 lit. c. si art. 12 lit. d) din Legea 544/2001”, mai mentioneazã rãspunsul CEH. În schimb, aflãm care  sunt atributiile consilierilor directorului general:
– consiliazã directorul general pe probleme tehnice, organizatorice si manageriale, în vederea optimizãrii managementului si întregii activitãti a societãtii
– analizeazã si fac propuneri directorului general în ceea ce priveste conceptia si repectarea legalitãtii managementului societãtii si sucursalelor
– prezintã puncte de vedere referitoare la programul general de exploatare  al sucursalelor miniere ale societãtii si alte studii de  fundamentare în activitatea de productie
– formuleazã opinii cu privire la reglementarea  unitarã a unor probleme la nivelul societãtii si  sucursalelor
– urmãresc, analizeazã si fac propuneri în domeniile ce privesc strategia si programul de redresare economicã si financiarã a societãtii
– prezintã opinii referitoare la directionarea activitãtilor de cercetare, proiectare si dezvoltare ale societãtii
– urmãresc, analizeazã si fac propuneri directorului general în ceea ce priveste relatiile de management din SCEH SA si sucursalele acesteia, sfera atributiilor, competentelor, responsabilitãtilor unitãtii si sucursalelor, dimensionarea si complexitatea sucursalelor, potentialul uman, conceptia privind managementul societãtii si sucursalelor
– efectueazã analize economico-financiare privind oportunitatea unor propuneri de cooperare din partea unor firme private române si strãine
– colaboreazã la proiectia bugetelor de venituri si cheltuieli si a indicatorilor economico-financiari, cu încadrarea programelor de investitii, reabilitãri si modernizãri în resursele financiare disponibile
– elaboreazã materialele de sintezã solicitate de conducerea Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA
– executã lucrãri, rapoarte, analize comparative, analize tehnico-economice, note informative, referate si alte documente specifice domeniului de activitate
Anul trecut, conducerea CEH a fost asiguratã de douã persoane. Mihael Melczer a condus CEH pânã în data de 2 mai, iar de atunci conducerea executivã este asiguratã de Viorel Stancu. Directorul general al Complexului Energetic Hunedoara are un salariu de aproape 20 de mii de lei, asta în conditia în care societatea se aflã la un pas de faliment. Pierderile societãtii sunt de peste douã miliarde de lei, în schimb directorul general este plãtit regeste. Viorel Stancu încaseazã, lunar, circa 20.000 de lei. Este vorba de suma brutã. Ministerul Energiei dezvãluie care sunt veniturile conducerii Complexului Energetic Hunedoara. De precizat este faptul cã salariul directorului general este avizat de Consiliul de Administratie.
„În perioada ianuarie – decembrie 2017 functia de director general al CEH a fost ocupatã de douã persoane, respectiv dl. Melczer Mihael Cristian, ianuarie – mãi, în care a încasat suma brutã de 68.338 lei si de dl. Stancu Viorel, iunie-decembrie, în care a încasat suma brutã de 135.313 lei”, mai aratã Ministerul Energiei. Ministerul Energiei aratã cã activul net contabil este de minus 2.071.327.883 lei, iar riscul de insolventã sau faliment este iminent.
Monika BACIU

2 comentarii la „O armatã de consilieri personali angajati la CEH plãtitã cu bani grei

  • 12 aprilie 2018 la 20:22
    Permalink

    Dar in Ministere , Prefecturi , Consilii Judetene , Deconcentrate , ….. sunt atati de multi angajati platiti regeste din bani nostri publici .

  • 25 aprilie 2018 la 17:36
    Permalink

    macar mineri dau piatra in loc de carbune , dar clasa politica da gaze intestinale,si iau multi bani

Comentariile sunt închise.