Nu știm să colectăm selectiv

U n raport al ADI Deșeuri Hunedoara arată că hunedorenii nu știu să colecteze selectiv. Și asta desi în toate localitățile s-au derulat programe de informare și conștientizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor. Spre exemplu, numai în Valea Jiului societatea care colectează deșeuri, SC SUPERCOM, pe parcursul anului 2021 a avut periodic campanii de informare privind colectarea selective atât pe stradă, prin împărțirea de material informativ, cât și prin presă, ori chiar în școli. Potrivit directivelor Uniunii Europene, până în anul 2035, circa 50% din deșeuri ar trebui să fie colectate selectiv.
Cu 3 ani înainte de termenul asumat, în județ, procentul privind colectarea selectivă este extrem de scăzut. ”Cantitățile de deșeuri reciclabile colectate prin sistemul de salubrizare reprezintă doar 4,33% din totalul deșeurilor colectate. Se înregistrează un procent mai ridicat de colectare a deșeurilor reciclabile în afara sistemului de salubrizare, de 5,87%9 . Chiar folosindu-se ambele sisteme de colectare a deșeurilor reciclabile, nu se poate atinge ținta de capturare de 50% reciclabile în anul 2020”, arată raportul. Mai mult decât atât, există și probleme privind infrastructura de colectare selectivă.
” Folosirea neadecvată a infrastructurii de colectare separată a deșeurilor menajere (colectarea deșeurilor reciclabile și a deșeurilor biodegradabile în recipienții aferenți cu un grad foarte mare de impurități, evacuarea deșeurilor biodegradabile generate de populația din mediul rural în containerele de reziduale în loc de utilizarea unităților de compostare individuală primite); de asemenea, chiar dacă deșeurile reciclabile sunt depuse separat/separate de populație, ele ajung în aceeași mașină de colectare (din motive financiare ale operatorului, pentru a reduce costurile de colectare și transport), ajungând amestecate în stația de sortare sau direct la TMB. Datorită gradului de impurificare extrem de ridicat, deșeurile reciclabile nu sunt admise în stația de sortare, ci doar în stația TMB”, mai menționează raportul. Instalațiile de sortare a deșeurilor reciclabile sunt folosite mult sub capacitatea lor proiectată, iar randamentele de sortare se situează în jurul procentului de 50%; echipamentele și utilajele din dotarea acestor instalații sunt în majoritate degradate fizic și moral, necesitând îmbunătățiri atât din punct de vedere tehnic cât și funcțional. Deşeurile generate de populaţie, inclusiv deşeurile de ambalaje, se colectează atât în amestec cât şi colectare separată. Gradul de colectare sepa­rată a fracţiilor reciclabile este destul de scăzut.

Monika BACIU