Noi mãsuri pentru municipiile din România

Comitetul Director al Asociatiei municipiilor din România a participat la discutii cu prim- ministrul României, Ludovic Orban.
Primarii de municipii reuniti în Asociatia Municipiilor din România, au avut o întâlnire de lucru, la Guvern, cu premierul Ludovic Orban, Raluca Turcan-viceprim-ministru, Vasile-Florin Cîtu – ministrul finantelor publice,  Ion Stefan-ministrul lucrãrilor publice, dezvoltãrii si administratiei. Pe agendã s-au aflat mai multe teme, printre care si stabilirea unui calendar de aprobare a Legii bugetului de stat pe anul 2020, care sã asigure intrarea ei în vigoare la 1 ianuarie 2020, luarea în considerare a nevoilor reale ale municipiilor la rectificarea Bugetului de stat pe anul 2019.
“Începând cu ianuarie 2020, asigurarea finantãrii sistemului de protectie a copilului, a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finantarea drepturilor asistentilor  personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiile lunare ale persoanelor cu  handicap grav de la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si judetelor, conform legii, de la bugetul de stat, prin alocarea de sume defalcate din taxa pe  valoarea adãugatã cu destinatie specialã, fãrã ca acestea sã greveze bugetele minime de functionare ale judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor.  Stabilirea cotelor din impozitul pe venit, ce revin unitãtilor-administrativ teritoriale, prin Legea finantelor publice locale si nu prin Legea bugetului de stat, asa cum s-a întâmplat în anii 2018-2019. Constituirea, începând cu anul 2020, a unui Fond de creditare nerambursabilã pentru unitãtile administrativ-teritoriale în vederea asigurãrii contributiei proprii a acestora la proiectele finantate din fonduri externe  nerambursabile”, au mai fost câteva din temele discutate cu premierul României Ludovic Orban.
Cosmin BACIU