Noi investitii la Spitalul Judetean de Urgentã din Deva

Vineri, Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara, va dezbate proiectul de hotãrâre privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru asigurarea rezervei de apã la Spitalul Judetean de Urgentã (SJU) Deva”.
Initiativa conducerii SJU Deva a fost înaintatã administratiei judetene întrucât Sectia de Pediatrie, Sectia de Pneumologie, Sectia de Recuperare Medicalã si Reumatologie Deva, Sectia Dermatovenerologie, Centrul de Sãnãtate Mintalã si Sectia de Psihiatrie pentru adulti (fosta Policlinicã din cartierul Dacia din Deva), dar si Compartimentele de Primiri Urgente (CPU) Ilia si Cãlan, nu dispun de o a doua sursã de alimentare cu apã de consum.
Obiectivele mentionate sunt alimentate din retelele publice de distributie a apei care pot avea întreruperi accidentale sau programate de furnizare a apei. Pentru unitãtile medicale însã, nu este permisã întreruperea alimentãrii cu apã de consum.
Calculul necesarului de apã s-a fãcut conform normelor în vigoare luând în considerare un consum de 400l/persoanã, rezultând astfel urmãtoarele capacitãti de depozitare: Sectia de Pediatrie – 8 mc, Sectia de Pneumologie – 5 mc, Sectia de Recuperare Medicalã si Reumatologie Deva – 11 mc, fosta Policlinicã din cartierul Dacia din Deva – 7 mc si CPU Ilia si Cãlan – câte 1,5 mc. Investitia în valoare de 401.030 lei va fi finantatã din bugetul CJ Hunedoara.
De asemenea, tot vineri va fi dezbãtut si supus votului proiectul privind transformarea blocului de locuinte din incinta SJU Deva în spatii administrative. Este vorba despre un proiect a cãrui valoare estimatã ajunge la 2.294.435 lei si care este justificat de  necesitatea comasãrii tuturor spatiilor administrative într-o singurã clãdire pentru a creste eficienta actului administrativ. Dupã realizarea proiectului, structura functionalã a clãdirii va fi urmãtoarea: Parter – arhiva, personal de pasã; Etaj I – birouri, salã de sedinte cu 80 de locuri; Etaj II – birouri; Etajele III si IV – 10 apartamente pentru medici rezidenti.
Un alt proiect important care va fi supus dezbaterii si votului alesilor judeteni proiectul privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru amenajarea magaziei pentru materiale sanitare la parterul corpului nou al SJU Deva. Amenajarea spatiului de depozitare a materialelor  sanitare, în suprafatã de 350 mp, este necesarã si urgentã pentru a muta activitatea dintr-un corp de clãdire care urmeazã sã fie demolat (pe amplasament se va construi un corp de clãdire pentru sectia de Medicinã Nuclearã si spitalizarea de zi). Si aceastã investitie, în valoare totalã de 626.245 lei va fi finantatã din bugetul CJ Hunedoara.
Biroul de presã