Noi investiţii la INCD INSEMEX Petroşani

Conducerea INSEMEX Petroşani caută, în permanenţă, să îşi optimizeze şi modernizeze tehnica de lucru. În acest sens, acum se achiziţionează un sistem imagistic de analiză prin determinarea vitezelor particulelor. 550.000 lei costă sistemul pe care INSEMEX are în vedere să îl achiziţioneze.
”Sistemul  PIV (sistem imagistic de analiză prin determinarea vitezelor particulelor), va fi achiziţionat pentru cercetarea şi diagnosticarea fluxurilor, a turbulenţei, microfluidelor, atomizare-pulverizare şi procese de combustie.  Prin această investiţie, autoritatea contractantă, urmăreşte creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă pentru procesele tehnologice din ariile cu pericol de formare a atmosferelor explozive, precum şi identificarea mecanismelor de explozie pentru evenimentele din mediul casnic şi industrial şi elaborarea ulterioară a unor măsuri care să prevină situaţii similare periculoase”, arată documentul.
INSEMEX Petroşani îşi desfăşoară activitatea în 4 departamente de cercetare,  care cuprind 10 laboratoare specializate.
”INSEMEX Petroşani va achiziţiona acest echipament pentru realizarea activităţilor de cercetare a fenomenelor de tip explozii ale amestecurilor de gaze în cadrul proiectului, studiul necesitând determinarea vitezelor de difuzie a gazelor combustibile, a vitezelor de propagare a frontului de flacără şi observarea comportamentului acestuia pe durata fenomenului, în scopul transpunerii parametrilor rezultaţi din experimentele fizice în modele matematice în baza cărora sunt efectuate simulările computerizate ale acestor evenimente de tip explozie.  Prin achiziţionarea acestui produs-sistem PIV, se va extinde şi dezvolta infrastructura de laborator, cu rezultate în extinderea domeniului de activitate şi creşterea nivelului de performanţă în laboratoarele de cercetare în INCD-INSEMEX, precum şi  lărgirea ofertei de servicii de calitate în relaţiile cu terţii. Prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare cu acest sistem PIV, INCD INSEMEX Petroşani, pe lângă îndeplinirea promptă a sarcinilor şi atribuţiilor legale care îi revin pe plan naţional pentru realizarea expertizelor tehnice de evaluare, se urmăreşte creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă pentru procesele tehnologice din ariile cu pericol de formare a atmosferelor explozive, precum şi identificarea mecanismelor de explozie pentru evenimentele din mediul casnic şi industrial şi elaborarea ulterioară a unor măsuri care să prevină situaţii periculoase similare”, mai arată documentul.
Prin achiziţionarea acestui produs, INCD INSEMEX Petroşani, pe lângă îndeplinirea promptă a sarcinilor şi atribuţiilor legale care îi revin pe plan naţional, devine competitiv pe plan internaţional, fapt ce îi permite, fie angrenarea în consorţii internaţionale de cercetare, împreună cu instituţii de profil similar din străinătate, oferind astfel posibilitatea atragerii de fonduri suplimentare, fie contractarea directă cu agenţii economici a unor activităţi de cercetare dezvoltare care implică utilizarea noii investiţii.
Cosmin BACIU