Noi întâlniri pe tema Legii Muntelui

Prefectul judetului Hunedoara Fabius Kiszely anuntã noi runde întâlniri cu factorii de rãspundere din zona judetului Hunedoara pentru a discuta despre  problemele ce trebuie rezolvate cu ajutorul Legii Muntelui.  S-au fãcut pasi  importanti, dar mai sunt aspecte ce nu au fost clar definite, iar asta va avea loc în câteva sãptãmâni. Asta si pentru a veni în sprijinul celor  care ar accesa fonduri europene de dezvoltare, dar nu pot. Este vorba, cu precãdere, despre cei din zonele de la periferia oraselor, cum sunt în Valea Jiului, cãtunele de munte, care apartin de orase si investitii acolo nu pot fi fãcute din acest motiv.
„În luna martie vom convoca din nou grupul de lucru, pentru a discuta mãsurile pentru urmãtorul exercitiu financiar al Fondului National de Dezvoltare Ruralã, în asa fel încât, mãsurile si  criteriile de acordare a sumelor pentru dezvoltarea ruralã a acestor zone sã fie în concordantã cu specificul judetului Hunedoara si cu dorintele administratiilor publice locale din aceste zone. Noi avem o specificitate ce nu este în altã parte, asa-numitele zone periurbane din zona montanã. Asa cum sunt localitãtile din zona Vãii Jiului. Nu pot acces ala finantare, pentru cã intrã în zonele urbane”, a spus Fabius Kiszely, prefectul judetului Hunedoara. S-au fãcut pasi importanti si fiecare structurã în parte, fie cã vorbim despre Salvamont, Jandarmi, ori alte  structuri, stiu ce au de fãcut.

„Am reusit sã aducem adãugiri Legii Muntelui, asa încât judetul Hunedoara sã fie prezent, ca si definire geograficã, în toate zonele montane adiacente. Înainte eram doar cu un singur lant muntos si acum le avem pe toate, si pe Apuseni si Meridionali si Poiana Ruscã”, a mai adãugat prefectul judetului Hunedoara.  Legea muntelui reglementeazã modalitãtile de protectie si dezvoltare durabilã si incluzivã a zonei montane prin: punerea în valoare a resurselor naturale si umane, cresterea  nivelului de trai,  stabilizarea populatiei, mentinerea identitãtii  culturale, cresterea  puterii economice la nivel local si national, în conditiile pãstrãrii  echilibrului ecologic si protectiei mediului  natural. Statul român recunoaste existenta conditiilor naturale  specifice, a deosebirilor dintre comunitãtile din zona montanã, precum  si aplicarea principiului solidaritãtii pentru aceste teritorii.
Diana Mitrache