Noi exproprieri pentru autostrada Lugoj-Deva

Noi exproprieri vor avea loc pentru continuarea lucrãrilor la autostrada Lugoj – Deva.  Guvernul adoptã proiectul de hotãrâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national ”Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localitãtii Lãpugiu de Jos, din judetul Hunedoara.

“Sumele individuale estimate de cãtre expropriator, aferente despãgubirilor pentru imobilele proprietate privatã, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national ”Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localitãtii Lãpugiu de Jos, din judetul Hunedoara, sunt în cuantum de 17 mii lei si se alocã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017, nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 58 ” Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN)aferente cadrului financiar 2014-2020″, articolul 58.03 – „Programe din Fondul de Coeziune – FC”, aratã proiectul.  Sumele individuale, prevãzute la alin. (1) se încadreazã în sumele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1232/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã „Autostrada Lugoj-Deva”, cu modificãrile si completãrile ulterioare si se vireazã de cãtre Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitãrii acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. la dispozitia proprietarilor de imobile proprietate privatã situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national, prevãzut la art. 1, în vederea efectuãrii despãgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Monika BACIU